Puolan aluepuolustusvoimat

  • Joukot perustettiin 2017
  • Johto: Pääesikunta, aluepuolustusjoukkojen tarkastajan esikunta
  • Vahvuus: 3 200 sotilasta, 18 500 reserviläistä
  • Tavoitevahvuus 53 000 sotilasta
  • Pääosa joukoista osa-aikaisia vapaaehtoisia reserviläisiä
  • 17 aluepuolustusprikaatia (yksi kussakin voivodikunnassa ja kaksi pääkaupungissa)
  • Aluepuolustusjoukkojen kehittäminen priorisoitu puolustussuunnittelussa

Lisää aiheesta

Vuonna 2016 päätetty joukkojen perustaminen on vielä kesken. Aluepuolustusjoukot perustettiin vastaamaan Venäjän hybridiuhkiin, ja niiden kehittäminen on priorisoitu muiden joukkojen edelle. Tavoitteena on luoda hyvin koulutettuja ja varustettuja kevyitä jalkaväkijoukkoja, jotka tuntevat hyvin oman alueensa, ovat valmiiksi suojattavien kohteiden lähistöllä ja lähes välittömästi valmiina taistelutehtäviin. Järjestelmä muistuttaa Skandinavian maiden kodinturvajoukkoja.

Noin 90 % aluepuolustusjoukoista on vapaaehtoisia ja osa-aikaisia reserviläisiä, jotka koulutetaan piirikohtaisesti. Ainoastaan johtajat ovat ammattisotilaita. Suunnitelman mukainen noin 53 000 sotilaan määrävahvuus oli määrä saavuttaa jo vuonna 2019, mutta aikataulu on venynyt.

Aluepuolustusjoukkojen tulee pystyä saumattomaan yhteistoimintaan operatiivisten joukkojen kanssa. Niiden tärkeimpiä tehtäviä ovat avainkohteiden ja -henkilöiden, huoltoreittien sekä Nato-joukkojen tuloalueiden suojaaminen. Tämän lisäksi joukoille on kaavailtu roolia informaatio- ja kyberhyökkäysten torjunnassa.

Jokaiseen maakuntaan muodostetaan aluepuolustusjoukkojen kevyt jalkaväkiprikaati, joka koostuu paikallispataljoonista. Ensimmäiset aluepuolustusjoukkojen prikaatit on sijoitettu Puolan itäosiin. Prikaateja tulee kaikkiaan 17 kappaletta.