Saksan asevoimat

 • Bundeswehr (= liittovaltion puolustusvoimat)
 • Ammattiarmeija vuodesta 2011
 • Rauhan ajan vahvuus on noin 180 000 ammatti- tai sopimussotilasta
 • Sotilaista naisia noin 23 000 (12 %), joista upseereita 5 800
 • 79 000 siviilityöntekijää
 • Reservi: 30 000 sotilasta
 • Puolustusbudjetti (2020) 51,5 mrd EUR
 • Puolustusmenojen osuus bruttokansantuotteesta 1,5 %

Lisää aiheesta

Naton huippukokouksessa Walesissa 2014 sovittiin, että jokaisen jäsenmaan puolustusmenojen BKT-osuuden tulisi olla vähintään 2 % vuonna 2024. Saksan luku jää selvästi alle Naton tavoitteen. Saksa on ilmoittanut pyrkivänsä sen nostamiseen 2 %:iin vuoteen 2031 mennessä.

Aiempien vuosien puolustusmenoleikkausten sekä Bundeswehriin kohdistettujen organisaatiosupistusten, johtoportaiden ja joukkojen lakkautusten seurauksena asevoimien valmius on päässyt paikoin rapautumaan. Se on tullut ilmi kalustopuutteina ja koulutustason laskemisena. Suuria ja välttämättömiä kalustohankintoja esim. ikääntyvien Tornado-hävittäjien ja raskaiden kuljetushelikopterien korvaamiseksi on rahapulan vuoksi lykätty myöhemmäksi.

Bundeswehriin kuuluu kolme puolustushaaraa ja lisäksi niihin rinnastettavia joukkokokonaisuuksia:

 • Maavoimat (64 000 sotilasta)
 • Merivoimat (17 000 sot)
 • Ilmavoimat (28 000 sot)
 • Asevoimien tukijoukot (28 000 sot)
 • Lääkintäjoukot (20 000 sot)
 • Kyber- ja informaatiojoukot (13 400 sot)