Saksan asevoimien johto

  • Ylipäällikkö
    • rauhan aikana puolustusministeri
    • sodan aikana liittokansleri
  • Korkein sotilashenkilö Bundeswehrin päätarkastaja (Generalinspekteur der Bundeswehr), kuuluu puolustusministeriön organisaatioon, käskyvaltaa kaikkiin joukkoihin
  • Puolustushaaroja (maa-, ilma- ja merivoimat) johtavat tarkastajat, joiden alaisina puolustushaaraesikunnat
  • Ulkomaantehtävien johtamista varten operatiivinen esikunta (Einsatzführungskommando) Potsdamissa Berliinin lähellä
  • Bundeswehr on ”parlamentin armeija”: Liittopäivillä suuri merkitys asevoimien toiminnan valtuuttajana, esim. kaikkiin aseellisiin operaatioihin tarvitaan Liittopäivien lupa

Puolustusministeri Annegret Kramp-Karrenbauer joukkojensa keskellä. Kuvalähde: Deutscher Bundeswehrverband