Saksan asevoimien tehtävät

Bundeswehrin päätehtävänä on Saksan kansalaisten ja liittolaisten puolustaminen, minkä lisäksi tehtäviin kuuluvat

 • osallistuminen kansainväliseen konfliktien ja kriisien hallintaan sekä terrorismin torjuntaan
 • liittolaisten tukeminen
 • kumppaneiden tukeminen
 • avunanto luonnonkatastrofien ja onnettomuuksien pelastustoiminnassa

Lisää aiheesta

Vuoden 2016 Weissbuchin mukaan Bundeswehrin tehtäviä ovat

 • Saksan suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden puolustaminen sekä sen kansalaisten suojaaminen
 • Saksan ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintavapauden turvaaminen
 • Liittolaisten puolustuksen ja niiden kansalaisten suojaamisen tukeminen
 • Maanpuolustus sekä liittolaisten puolustus Naton ja EU:n puitteissa
 • Kansainvälinen kriisinhallinta, mukaan luettuna aktiiviset sotilaalliset toimet
 • Kotiseudun suojaaminen, avunanto katastrofitilanteissa ja kriittisen infrastruktuurin suojaamisessa
 • Pelastustehtävät, evakuointi ja panttivankien vapauttaminen ulkomailla
 • Kansainvälinen sotilasyhteistyö ja kumppanuustoiminta

Ulkomaantehtävissä kuten kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa sekä Naton ja EU:n ulkomaanoperaatioissa on keskimäärin 3 000 Bundeswehrin sotilasta. Suomea lähimmät saksalaiset joukot ovat Liettuassa osana Naton monikansallista operaatiota Baltian maiden ja Puolan sotilaalliseksi tukemiseksi Venäjän uhkaa vastaan. Liettuassa Saksa johtaa 1 000 sotilaan taisteluosastoa, josta Bundeswehrin sotilaita on 560. Lisäksi osastoon kuuluu hollantilaisia, belgialaisia, norjalaisia ja kroatialaisia joukkoja.

Kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa palvelee noin 2 500 Bundeswehrin sotilasta, lähinnä Afganistanissa, Lähi-idässä ja Afrikassa.