Britannian maavoimat

 • Vahvuus 79 000 sotilasta (aktiivipalvelus), reservi 27 000 sotilasta
 • Panssaridivisioona (kolme mekanisoitua valmiusprikaatia), yht 27 000 sotilasta ja 3 500 ajoneuvoa
 • Jalkaväkidivisioona (yksi kevyt valmiusprikaati), 16 500 sotilasta, 12 000 reservissä
 • Ilmarynnäkköprikaati (ilmakuljetteinen nopean toiminnan joukko, kolme Apache -rynnäkköhelikopterirykmenttiä)
 • Yksi divisioona kouluttaa joukkoja asymmetriseen sodankäyntiin, taktiseen tiedusteluun, vastatiedusteluun ja kybersodankäyntiin
 • SAS (Specil Air Service) -erikoisjoukot
  • terrorismin vastaiset operaatiot
  • tiedustelu
  • operaatiot vihollisen selustassa
  • yksi aktiivirykmentti ja kaksi reservirykmenttiä
  • vahvuus noin 700 sotilasta

Lisää aiheesta

Maavoimien kalustoa

 • 227 Challenger II -taistelupanssarivaunua
 • 360 Warrior-rynnäkköpanssarivaunua
 • 170 Scimitar-tiedustelupanssarivaunua (Recce)
 • 400 Bulldog-panssariajoneuvoa (APC)
 • 35 M270 MLRS- raskasta raketinheitintä
 • 89 AS90 155 mm telahaupitsia
 • 114 L118 105 mm kenttätykkiä
 • 50 Apache Longbow -rynnäkköhelikopteria
 • 66 Wildcat- ja Gazelle-monitoimihelikopteria
 • 122 Chinook-, Merlin- ja Puma-kuljetushelikopteria

Linkki kalustokuvasivulle

Toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1945 perustettiin Saksaan miehitysjoukoiksi Britannian maavoimien armeijakunta (British Army of the Rhine, BAOR). BAOR vastasi omalla lohkollaan Naton puolustuksesta osana Saksaan sijoitettuja Nato-joukkoja Neuvostoliiton uhkaa vastaan. Armeijakuntaan kuului 1980-luvulla enimmillään neljä panssaridivisioonaa ja 80 000 sotilasta.

Vuoden 2010 puolustusselonteossa (Strategic Defence and Security Review, SDSR) päätettiin Saksassa vielä olleiden 20 000 sotilaan vetämisestä takaisin Britanniaan. Viimeisestä tukikohdasta luovuttiin helmikuussa 2020. Nykyisin Saksassa on enää 185 brittisotilasta ja 60 siviiliä koulutus- ja huoltotehtävissä Naton puitteissa.