Britannian puolustuspolitiikka

  • Puolustusmenot 2020: 46 mrd EUR (41,5 mrd GBP)
  • Ammattiarmeija vuodesta 1963
  • Puolustusyhteistyö Euroopan maiden kanssa
  • Merivoimien ilmavoimakomponentin vahvistaminen
  • Maavoimien liikkuvuuden kehittäminen 2020-luvulla
  • Tukikohtaverkoston kehittäminen varsinkin Lähi-idässä

Lisää aiheesta

Britannian puolustusyhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa täydentää kahden- ja monenkeskinen yhteistyö monien muiden Euroopan maiden kanssa. Vuonna 2010 Britannia ja Ranska solmivat ns. Lancaster House -sopimuksen, joka sisältää yhteisen prikaatitasoisen Combined Joint Task Force -joukon luomisen. Yhtymä ei ole pysyä, vaan se muodostetaan tehtävän mukaan kummankin maan ylläpitämästä joukkopoolista. Muita sopimuksen mukaisia yhteistyömuotoja ovat puolustusmateriaaliyhteistyö, terrorismin vastainen taistelu ja ydinaseteknologinen tutkimusyhteistyö.

Britannian johtama Joint Expeditionary Force (JEF) perustettiin vuonna 2012, ja siihen kuuluvat Hollanti, Pohjoismaat ja Baltian maat. JEF on tarkoitettu kriisinhallintatehtäviin, mutta sitä voidaan käyttää myös varsinaisiin sotilasoperaatioihin. Tämäkään joukko ei ole pysyvä, vaan perustetaan tarpeen ja tehtävän mukaan.

Britannian asevoimat on keskeinen joukkojen ja johtamisresurssien luovuttaja Naton sotilaalliselle rakenteelle. Liittokunnan nopean toiminnan armeijakunnan ARRC:n (Allied Rapid Reaction Corps) esikunta on Britannian Gloucesterissa. ARRC:n komentaja on brittiläinen kenraaliluutnantti, ja 60 prosenttia esikunnan henkilöstöstä on brittejä. Armeijakunnan viidestä ”korvamerkitystä” divisioonasta yksi on Britannian 3. Jalkaväkidivisioona.

Britannian asevoimat johtaa ja luovuttaa yhtymiä myös Nato Response Force (NRF) -valmiusjoukolle, jonka on kyettävä lähettämään joukkoja operaatioalueelle viiden päivän varoitusajalla, esim. Itä-Eurooppaan. Lisäksi Britannian merivoimat osallistuu säännöllisesti Naton pysyvään SNMG 1 (Standing NATO Maritime Group 1) -laivasto-osastoon fregatilla sekä pysyvään SNMCMG 1 (Standing NATO Mine Countermeasures Group 1) -miinantorjuntaosastoon miinantorjunta-aluksella.

Britannian puolustusmenot ovat vuosikymmenien ajan olleet suurimmat eurooppalaisessa vertailussa, vaikka viime vuosina trendi on ollut laskeva. Britannian puolustusmenojen osuus bruttokansantuotteesta (2,1 % v. 2019) yltää Naton kahden prosentin suositukseen.