Britannian ulko- ja turvallisuuspolitiikka

  • Maailmanlaajuiset intressit
  • Kansainyhteisön merentakaisten alueiden puolustaminen
  • Erityissuhde Yhdysvaltojen kanssa
  • Nato-suhde turvallisuuspolitiikan peruselementti
  • Itsenäinen ydinasepelote

Lisää aiheesta

Britannia on aktiivinen globaali toimija ja samanaikaisesti vahvasti sitoutunut eurooppalaiseen turvallisuuspoliittiseen kehitykseen viimeaikaisesta kehityksestä huolimatta. Eurooppalaisessa vertailussa Britannian turvallisuuspolitiikka on hyvin omintakeinen, vaikka linjauksissa on yhtäläisyyksiä Ranskan kanssa. Entisenä siirtomaavaltana Britannia on sitoutunut puolustamaan merentakaisia intressejään ylläpitämällä maailmanlaajuista tukikohtaverkostoa, joka laajuudessaan jää jälkeen ainoastaan Yhdysvalloista.

Britannian turvallisuuspolitiikan peruselementtejä ovat erityissuhde Yhdysvaltoihin, Nato-jäsenyys ja itsenäinen ydinasepelote. Erityissuhde Yhdysvaltoihin perustuu maiden perinteiseen sitoutumiseen Natoon sekä Britannian osallistumiseen Yhdysvaltojen rinnalla sotilasoperaatioihin esimerkiksi Irakissa ja Afganistanissa sekä sotilaalliseen läsnäoloon Naton kautta Baltian maissa ja muualla itäisessä Euroopassa.

Britannia on suhtautunut varauksellisesti EU:n sotilaalliseen yhteistyöhön eikä halua siitä kilpailijaa Natolle. Britannia on kuitenkin ollut merkittävä joukkojen tuottaja Euroopan puolustukselle, ja tämä jatkunee myös EU:sta eroamisen jälkeen.

Britannia korostaa ydinasepelotteensa itsenäistä päätäntävaltaa, mutta on valmis tarjoamaan sitä Euroopan puolustamiseen harkintansa mukaan. Britannia on päättänyt jatkaa ydinasepelotteen kehittämistä rakentamalla uuden ydinsukellusveneluokan korvamaan nykyiset alukset vuodesta 2025 alkaen.