Latvian puolustusjärjestelmä

 • Puolustusjärjestelmä ja sen uskottavuus perustuvat ammattiarmeijan ja
  kansalliskaartin kykyyn puolustaa tärkeimpiä kohteita kunnes
  NATO-liittolaisten poliittinen, sotilaallinen, tekninen tai taloudellinen
  apu mahdollistaa tehokkaamman puolustuskyvyn.
 • Asymmetriset ja ns. hybridiuhat ovat korostaneet myös siviilivastarinnan
  merkitystä.
 • Puolustustusbubjetti on finanssikriisin jälkeisinä vuosina
  kaksinkertaistunut suhteessa bruttokansantuotteeseen, eli alle prosentin
  osuudesta vuoden 2018, ja NATO:n suosittelmaan, kahteen prosenttiin
  BKT:sta.
 • Vuoden 2018 puolustusbudjetista, noin 577 miljoonasta eurosta, on
  tarkoitus kohdentaa materiaalihankintoihin ja muihin investointeihin n.
  viidennes ja pitää ammattijärjestelmän aiheuttamat suhteellisesti suuret
  henkilöstökulut alle puolessa budjetista.

Lähteitä ja linkkejä

Latvian puolustusministeriö, http://www.mod.gov.lv/en.aspx.