Latvian puolustusvoimat

 • Puolustusvoimien rauhanajan vahvuus on noin 5500 sotilasta
  Kansalliskaartin noin 7900-8500 sotilasta ja sodanajan
  suunnitellun vahvuudenollessa yhdessä koulutetun 3000 hengen
  reservin kanssa noin 17000 sotilasta.
 • Puolustusvomien tehtävät:
 • maa-ja merialuuen ja ilmatilan puolustustaminen ja alueellisen
  koskemattomuuden turvaaminen ehkäisemällä, torjumalla ja
  rajoittamalla sotilaalliset tai muut toimet valtiota, yhteiskuntaa ja
  kansalaisia vastaan
 • osallistuminen kansainvälisiin operaatioihin
 • osallistumien muihin valtioon kohdistuvien uhkien
  ennaltaehkäisemiseen.
 • Puolustuskonseptissa korostetaan myös kykyä taistella
  hajautettuna ja eristettynä sekä viivyttää hyökkääjää mm.
  tuhoamalla kohteita

Lähteitä ja linkkejä

Latvian puolustusvoimat; www.mil.lv