LATVIAN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteina ovat

 • maan turvallisuuden ja valtion vakauden varmistaminen ehkäisemällä,
  paikantamalla ja torjumalla sisäisiä ja ulkoisia uhkia
 • valtion ja yhteiskunnan yhtenäisyyden ja toimintakyvyn edistäminen
 • kansainvälisen lain ja muiden normien kunnioittaminen
 • kansainvälisten järjestöjen, erityisesti YK:n, EU:n ja NATO:n, ETYJ:n ja Euroopan
  Neuvoston aseman ja toimintakyvyn vahvistaminen
 • kahdenvälinen ja monenkeskinen yhteistyö erityisesti Viron ja Liettuan,
  Yhdysvaltain ja Pohjoismaiden kanssa on oleellinen osa turvallisuuspolitiikkaa.
 • Turvallisuuspoliitiikka keskittyy
 • aktiiviseen toimintaan NATO:n jäsenenä
 • EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vahvistamiseen
 • globaalien uhkien kuten terrorismin ja joukkotuhoaseiden leviämisen
  vastustamiseen.
 • Venäjän nähdään vaurioittavan kansainväliseen oikeuteen ja kansojen
  tasavertaisuuteen perustuvaa kansainvälistä järjestystä (Latvian kansallisen
  puolutuksen konsepti, 2016)

Lähteitä ja linkkejä

Latvian ulkoministeriö, www.mfa.gov.lv/en