Latvian turvallisuuspolitiikka

  • Latvia pyrkii edistämään turvallisuuttaan kansainvälisten järjestöjen (NATO, EU, ETYJ ja YK) avulla ja harjoittamalla yhteistyötä erityisesti Viron, Liettuan, Yhdysvaltojen ja pohjoismaiden kanssa.

    Turvallisuuspolitiikka keskittyy

    • aktiiviseen toimintaan NATO:n jäsenenä
    • EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vahvistamiseen
    • globaalien uhkien kuten terrorismin ja joukkotuhoaseiden leviämisen torjuntaan.