PUOLUSTUSPOLITIIKKA

  • Liettuan puolustuspolitiikka tähtää rauhan ja kansainväisen vakauden edistämiseen sekä kansallisen puolustuskyvyn kehittämiseen ennaltaehkäisemään ja torjumaan aseelliset hyökkäykset maata vastaan.
  • Politiikan tärkeimpinä tavoitteina ovat
    • valtion elintärkeiden etujen turvaamiselle välttämättömän uskottavan puolustuskyvyn kehittämien ja ylläpito
    • NATO:n kollektiivisen puolustuksen ja pelotteen vahvistaminen
    • yhteiskunnan ja siviiliviranomaisten tukeminen ja liittolaisavun vastaanottamisen mahdollistaminen.
  • Aktiivinen toiminta NATO:n jäsenenä muodostaa oleellisen osan Liettuan puolustuspolitiikan toimintalinjasta. NATO-jäsenyyden nähdään luovan turvaa ja pelotetta mahdollisia uhkia vastaan mm. ilmavalvonnan, operaatiosuunniitelun, voimavarakehityksen ja harjoitus- ja koulutustoiminnan mutta myös poliittisen huomion ja itäisen Ukrainan konfliktin ja Krimin miehityksen jälkeen vahvistuneen NATO-liittolaisten sotilaallisen avulla.
  • Liettua on yhdessä Yhdysvaltojen, Ison-Britannian, Kanadan ja Puolan kanssa tukenut Ukrainan puolustuksen uudelleenjärjestämistä ja kouluttamista

Lähteitä ja linkkejä