ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA

 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteina ovat
  • valtiollisen itsenäisyyden, suvereenisuuden ja alueellisen koskemattomuuden, oikeusjärjestyksen ja yleisen turvallisuuden ylläpito
  • maan kehittäminen turvalliseksi, menestykselliseksi, kilpailukykyiseksi ja nykyaikaiseksi yhteiskunnaksi ja taloudeksi
  • kansainvälisten uhkien torjuminen
  • demokraattisten arvojen edistäminen.
  • Liettuan turvallisuuspolitiikka pyrkii lisäämään kansallista ja alueellista turvallisuutta tärkeimipien kansainvälisten järjestöjen kuten NATO, EU, ETYJ ja YK kautta sekä kahdenvälisen ja monenkeskisen erityisesti Viron, Latvian, Puolan, Yhdysvaltain ja Pohjoismaiden kanssa harjoitettavan yhteistyön avulla.
 • Latvian tavoin Liettua on kiinniitänyt huomioita Venäjän informaatio-operaatioihin ja venäläismieliseen propagandaan joilla on pyritty heikentämään maiden kansallista yhtenäisyyttä.
 • Energiaturvallisuus on erityinen liettualainen huolenaihe

Lähteitä ja linkkejä