Energiaturvallisuus

  • Liettua painottaa energiaturvallisuutta turvallisuuspolitiikan asiakysymyksenä.
  • Politiikalla pyritään turvaamaan energian saatavuus, vahvistamaan jakelujärjestelmän kestävyyttä fyysisiä ja kyberuhkia vastaan sekä parantamaan energiatehokkuutta. Energiaturvallisuus myös mahdollistaa maalle tärkeää fossiilisten polttoaineiden jatkojalostamista ja kauppaa.
  • Vilnaan on perustettu Naton energiaturvallisuuden osaamiskeskus.