Liettuan turvallisuuspolitiikka

  • Tavoitteena on valtiollisen itsenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden, oikeusjärjestyksen ja yleisen turvallisuuden ylläpito.
  • Liettua pyrkii edistämään turvallisuuttaan kansainvälisten järjestöjen (NATO, EU, ETYJ ja YK) avulla sekä harjoittamalla yhteistyötä erityisesti Viron, Latvian, Puolan, Yhdysvaltojen ja pohjoismaiden kanssa.
  • Aktiivinen toiminta NATO:n jäsenenä muodostaa oleellisen osan Liettuan turvallisuuspolitiikan toimintalinjasta.

Lisää aiheesta

Turvallisuuspolitiikka voidaan ymmärtää kattokäsitteeksi (taloksi), jonka toiminnat ovat ulkopolitiikka ja maanpuolustus (tai puolustuspolitiikka), ja perustan muodostaa yhteiskunta, jonka toiminnat on turvattava kaikissa oloissa.

Lähde: Pekka Visuri, Maailman muutos ja Suomi (WSOYpro), s. 266.

Lähteitä ja linkkejä

Toggle Content goes here