Norjan kodinturvajoukot

  • Koko maan kattavat 4 aluetta jaettuna edelleen 11 keskukseen, jotka koostuvat 241 paikallisalueesta
  • valmiusjoukot (15 eri yksikköä) sekä kaikki joukot yhteensä 45 000 sotilasta
  • kodinturvajoukkojen päällystökoulu.

Lähteitä ja linkkejä

 Norjan puolustusvoimat https://forsvaret.no