Norjan puolustuksen kehittäminen

Norjan puolustusvoimain komentaja jätti 1.10.2015 puolustusministerille esityksen puolustuksen kehittämisestä erityisesti vuosina 2017-2020. Arvio ulotettiin kuitenkin aina vuoteen 2028. Keskeisiä asioita olivat:

  • Lyhentynyt ennakkovaroitusaika edellyttää parempaa valmiutta.
  • Sotilaallista läsnäoloa Pohjois-Norjassa lisätään.
  • Liittolaisten tukeutumista kehitetään.
  • Materiaalihankinnoissa painottuu uusi teknologia (esim. valvontakoneiden kyvyn korvaaminen sateelliiteilla)
  • Rakennemuutosta jatketaan.

Lisää aiheesta

Esitykset puolustuksen kehittämisestä

Norjassa puolustusvoimien komentaja tekee esityksen puolustusministerille puolustuksen kehittämisestä. Puolustusministeriö käsittelee esityksen ja puolustusministeri esittelee asian hallituksessa, jonka jälkeen esitys viedään parlamentin käsittelyyn. Parlamentti hyväksyy puolustuksen kehittämissuunnitelman.

Norjan puolustusvoimain komentaja amiraali Haakon Bruun-Hanssen luovutti esityksensä puolustuksen kehittämisestä vuosina 2017-2020 puolustusministeri Ine Eriksen-Söreidelle 1.10.2015. Puolustusministeriö laatii sen pohjalta oman esityksensä hallituksen käsittelyyn. Varsinainen hallituksen esitys on tarkoitus tuoda parlamenttikäsittelyyn kevään 2016 aikana. Uusi puolustuksen kehittämissuunnitelma vuosille 2017 – 2020 hyväksyttäneen siis kesällä – syksyllä 2016.

Vuodesta 2017 alkaen puolustusbudjetti nousisi n. 2,7 mrd NOK (noin 300 milj €) vuodessa tai muuten nykyisiä puolustusvoimia joudutaan merkittävästi supistamaan (joukkojen ja kaluston määrä, mm. uusien F-35 hävittäjien määrä vähenisi 52 – 42).

Luovutettu puolustusvoimien komentajan esitys käsittelee myös vaihtoehdon, jossa puolustusmäärärahat eivät nouse esitetyllä tavalla. Seurauksena on puolustusvoimien merkittävä supistaminen.

Lähteitä ja linkkejä

 Norjan puolustusvoimat https://forsvaret.no