Norjan puolustusvoimat

  • Puolustusvoimain komentaja: apuna komentajan johtoryhmä (11 kenr/amir)
  • Operatiivinen esikunta: kansallisten ja kansainvälisten operaatioiden johtaminen sekä niiden vaatima suunnittelu ja yhteistoiminta
  • Tiedustelupalvelu: hankkii tiedustelutietoja ennen kaikkea Norjan ulkopuolelta
  • Joukot ja laitokset

Lisää aiheesta

Pääesikunnan alaisuudessa toimivat puolustushaarojen ja kodinturvajoukkojen lisäksi:

Norjan kyberpuolustusyksikkö

-Tiedonhallintaosasto
-Tietotekninen osasto
-Puolustusvoimien insinöörikorkeakoulu

Puolustusvoimien logistiikkaorganisaatio

Puolustusvoimien logistiikkaorganisaatio käsittää seuraavat osastot:

-Johtamis- ja tiedonhallinta
-Maavoimallinen tuki
-Merivoimallinen tuki
-Ilmavoimallinen tuki
-Yhteinen tuki
-Ylläpito
-Korjaamo

Puolustusvoimien erikoisjoukot
Terveydenhuolto
Turvallisuusosasto
Kulttuuri- ja perinneosasto
Laskutushallinto
Logistiikka-, talous- ja hallinnointiprojekti
Henkilöstö- ja asevelvollisuuskeskus
Viestintäkeskus
Pv:n tiedotuslehti (Forsvarets Forum)
Sotilaspapisto

Lähteitä ja linkkejä