ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA

  • Ennaltaehkäistä sodan ja vastaavien uhkien kohdistuminen Norjaa ja kollektiivista turvallisuutta vastaan.
  • Osallistua rauhan, vakauden ja YK:n kansainvälisen oikeusjärjestyksen edistämiseen.
  • Huolehtia Norjan itsenäisyydestä, oikeuksista, intresseistä ja arvoista sekä suojella Norjan toimintavapautta poliittista, sotilaallista tai muunlaista painostusta vastaan.
  • Tukea Norjan ja NATO:n puolustusta.
  • Turvata yhteiskuntaa valtiollisten tai ei-valtiollisten toimijoiden häirintää tai hyökkäyksiä vastaan.