Turvallisuuspolitiikan perustekijöitä

  • Laajat merialueet ja energiavarat – öljy ja kaasu
  • Naton perustajajäsen
  • EU:n jäsenyys hylätty kaksi kertaa (1972 ja 1994)
  • Vahva talous
    • ei valtionvelkaa
    • valtion eläkerahaston (aiempi nimi oli öljyrahasto) arvo on noin 857 mrd euroa
  • Naton pääsihteerinä toimii tällä hetkellä entinen Norjan pääministeri Jens Stoltenberg

Lisää aiheesta

Norjassa on järjestetty kaksi kertaa kansanäänestys liittymisestä Euroopan yhteisöön/unioniin. Vuonna 1972 53,5% äänesti EI liittymiselle EEC:hen ja vuonna 1994 52,2% äänesti EI liittymiselle.

Lähteitä ja linkkejä

Lisää tietoa Norjan öljy- ja kaasuvaroista sekä tuotannosta linkki https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_in_Norway
Lisää tietoa Norjan valtion eläkerahastosta (Statens pensjonsfond utland, SPU) linkki www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/statens-pensjonsfond/statens-pensjonsfond-utland-spu1/id697027/
Lisää tietoa Natosta linkki www.nato.int