Norjan maavoimat

Vahvuus ja kokoonpano:

  • Vahvuus: 8 100 sot (3 700 sot + 4 400 varusm)
  • Pohjoinen Prikaati (Brigade Nord)
  • Telemarkin pataljoona
  • Kuninkaan Kaarti
  • Etelä-Varangin pataljoona
  • Porsangin pataljoona

Lisää aiheesta

Pohjoinen prikaati on Norjan maavoimien ainoa operatiivinen yhtymä. Prikaatin iskevät osat ovat panssarivaunupataljoona (Leopard 2A4), 2. pataljoona sekä tukiosina telahaupitsipatteristo (M109), tiedustelupataljoona (ISTAR), pioneeripataljoona ja viestipataljoona. Myös Keski-Norjaan sijoitettu, ammattisotilaista koostuva Telemarkin pataljoona kuuluu Pohjoisen prikaatiin. Pataljoona on ainoa välittömän valmiuden pataljoona ja osoitettu Naton NRF-valmiusjoukkoihin sekä osallistuu kansainvälisiin tehtäviin. Pataljoonan kalustoon sisältyy CV9030-rynnäkköpanssarivaunuja ja Leopard 2A4 -taistelupanssarivaunuja.

Oslossa oleva Kuninkaan kaarti on asutuskeskustaisteluun koulutettu joukko, jolla on myös henkilösuojaustehtäviä ja seremoniallisia, kuningashuoneeseen liittyviä tehtäviä. Suurin osa 1 360 sotilaan joukosta on varusmiehiä.

Norjan pohjoisimmalla läänillä (Finnmark, Ruija) on 198 kilometriä pitkä Venäjän vastainen raja. Puolustuksesta tällä alueella vastaavat Etelä-Varangin pataljoona, tuleva Porsangin pataljoona sekä kodinturvajoukot. Etelä-Varangin pataljoona on kevyt rajavartiopataljoona, jonka vahvuus 700 sotilasta, joista 600 varusmiehiä. Pataljoonaa vahvennetaan 200 sotilaan jääkärikomppanialla vuonna 2021. Uutena yksikkönä on päätetty perustaa Porsangin pataljoona Porsanginvuonon pohjukkaan, ja suunnitelmien mukaan se on valmiudessa 2025. Siitä tulee sissisodankäyntiin koulutettu tiedustelupataljoona.

Puolustusselonteossa (Langtidsplan) 2021–2024 maavoimien kehittämisellä on keskeinen asema. Pohjoiseen prikaatiin perustetaan neljäs pataljoona, joka on suunnitelmien mukaan operatiivinen 2030-luvun alussa. Puolustusvoimat saa selontekokauden aikana 500 uutta ammattisotilasvirkaa, joista suurin osa kohdennetaan Pohjoiselle prikaatille ja uuden pataljoonan perustamiseen. Vanhojen Leopard 2A4 -taistelupanssarivaunujen korvaaminen aiotaan aloittaa selontekokauden lopussa. Kenttätykistön uudistamista jatketaan korvaamalla vanhat amerikkalaiset M109-telatykit 24 eteläkorealaisella K9 Thunder -telatykillä.

Ensimmäiset K9 Vidar (Thunder) -telatykit toimitettiin Norjaan 2020. Kuvalähde: Forsvaret.no

CV9030-rynnäkköpanssarivaunu. Kuvalähde: Forsvaret.no