Pohjoismainen puolustusyhteistyö

Nykymuotoisen pohjoismaisen puolustusyhteistyön juuret juontavat 1960-luvulle. Kylmän sodan aikana erityisesti osallistuminen YK:n rauhanturvaoperaatioihin tarjosi kanavan tiedonvaihdolle ja käytännön yhteistoiminnalle. Rauhanturvakoulutuksessa syntyi jo varhain työnjako, jossa Suomi vastasi sotilastarkkailija-, Ruotsi esikuntaupseeri-, Tanska sotilaspoliisi- ja Norja logistiikkakursseista.

1990- ja 2000-luvulla yhteistyön pitkät juuret versoivat nopeasti käytännön järjestelyitä, joista tärkeimmät olivat NORDAC (Nordic Armaments Co-operation, 1994), NORDCAPS (Nordic Coordinated Arrangement for Military Peace Support, 1997) ja NORDSUP (Nordic Supportive Defence Structures, 2008). Vuonna 2009 nämä tuotiin puolustusministerien päätöksellä yhden katon alle ja syntyi Nordefco (Nordic Defence Cooperation).

Nykymuotoinen yhteistyö perustuu ministerien allekirjoittamaan yhteistyöasiakirjaan (Memorandum of Understanding, MoU), ja sitä ohjaa vuonna 2018 laadittu yhteistyön pitkän aikavälin suunnitelma Nordefco Visio 2025. Nordefcon yli kymmenvuotisen historian aikana monenkeskinen pohjoismainen yhteistyö on laajentunut ja syventynyt huomattavasti. Merkittävimpiä edistysaskeleita vuosien varrelta ovat esimerkiksi vuonna 2016 aloitettu sotilaallisen liikkuvuuden hanke Easy Access sekä vuonna 2017 aloitettu ilmatilannekuvayhteistyö NORECAS (Nordic Enhanced Cooperation on Air Surveillance).

Lisää aiheesta

Yhteistyörakenne

Nordefcolla ei ole pysyviä poliittisen tason rakenteita, vaan toiminta perustuu säännöllisiin kokouksiin ja yhteydenpitoon. Puolustusministerit, kansliapäälliköt ja puolustuspoliittisten osastojen päälliköt kokoontuvat kukin pääsääntöisesti kahdesti vuodessa. Puheenjohtajuus kiertää vuosittain. Ministerikokousta valmistelee puolustusministeriöiden osastopäälliköistä koostuva ohjauskomitea (Policy Steering Committee, PSC) ja sen toimintaa PSC-sihteeristö. Puolustusvoimien yhteistyötä koordinoi Military Coordination Committee (MCC), jonka työtä valmistelee Coordination Staff (CS).