Ruotsin puolustusvoimat

Tehtävät ja vahvuus    

  • Ruotsin puolustusvoimien tehtävät: alueellisen koskemattomuuden turvaaminen, Ruotsin puolustaminen, kansainvälisiin operaatioihin osallistuminen ja muiden viranomaisten tukeminen yhteiskunnan toimintojen turvaamiseksi
  • Kylmän sodan jälkeen kriisiajan joukkojen määrää vähennettiin ja yli puolet varuskunnista lakkautettiin
  • Nykyinen kriisiajan tavoitevahvuus n. 50 000 sotilasta, joista 22 000 kodinturvajoukkoja
  • Rauhanajan vahvuus n. 15 000 sotilasta, reservi 10 000 sotilasta
  • Puolustusselonteko 2020: puolustusvoimien tärkein tehtävä sodan ajan joukkojen operatiivisen suorituskyvyn nostaminen vuosina 2021–2025

Lisää aiheesta

Puolustusvoimien suorituskyky määritetään vastaamaan aseellista hyökkäystä. Puolustuksen on yhdessä poliittisten, diplomaattisten ja taloudellisten toimien kanssa muodostettava riittävän korkea kynnys, jotta se vähentäisi houkutusta hyökätä Ruotsiin tai asettaa maa sotilaallisen painostuksen kohteeksi.

Ruotsin puolustuskyky tähtää ensisijaisesti oman maan puolustamiseen, mutta se halutaan nähdä myös osana Pohjois-Euroopan turvallisuutta ja vakautta, johon Ruotsilla on mahdollisuus vaikuttaa Itämeren alueella. Ruotsi pyrkii syventämään kahden- ja monenkeskistä puolustus- ja turvallispoliittista yhteistyötä. Yhteistyö Suomen kanssa on erityisen tärkeää.

Gotlannin saarella on erityinen merkitys Itämeren alueen turvallisuudelle. Tämän vuoksi Gotlantiin siirrettiin vuonna 2017 pysyviä joukkoja, 11 vuoden poissaolon jälkeen.