Ruotsin kodinturvajoukot

  • 22 000 sotilasta, 40 kodinturvapataljoonaa

Kodinturvajoukot ovat vapaaehtoinen koko valtakunnan alueella toimiva puolustusvoimien organisaatio, jonka tehtävänä on kriisin tai sodan aikana suojata tärkeitä kohteita ja liikekannalpanoa. Kodinturvajoukkojen perusyksiköt ovat joko paikallisia valvonta- ja vartiokomppanioita tai liikkuvia valmiuskomppanioita, jotka ovat valmistautuneet toimimaan laajemmalla alueella. Valmiuskomppaniat ovat välittömästi käytettävissä ja raskain aseitus koostuu kranaatinheittimistä ja singoista. Kodinturvasotilaat allekirjoittavat sopimuksen vuosittaisista harjoituspäivistä, mutta eivät ole oikeutettuja rahalliseen korvaukseen. Kodinturvajoukkojen komentaja (kenraalimajuri) ja päällystö ovat vakinaisessa palveluksessa.

Kodinturvajoukkoja maastoharjoituksessa. Kuvalähde: Hemvärnet.se

Linkkejä ja lähteitä

Kodinturvajoukot:
https://hemvarnet.se/