Ruotsin merivoimat

Merivoimat

 • Vahvuus rauhan aikana 2 100 sotilasta
 • 2 pintataistelulaivuetta
 • 1 sukellusvenelaivue
 • 2 miinantorjuntaviirikköä
 • 1 rannikkojääkäripataljoona

Lisää aiheesta

Merivoimien kalustoa:

 • 5 Visby-luokan häivekorvettia
 • 2 Göteborg-luokan korvettia
 • 2 Stockholm-luokan partioalusta
 • 3 Gotland-luokan sukellusvenettä
 • 2 Södermanland-luokan sukellusvenettä
 • Carlskrona-tukeutumis- ja esikunta-alus
 • 5 Koster-luokan miinantorjunta-alusta
 • 1 Artemis-signaalitiedustelualus (käyttöön 2020)

Kahden pintataistelulaivueen Visby-häivekorvetit ja sukellusvenelaivueen Gotland- ja Södermand-luokan sukellusveneet ovat merivoimien suorituskykysimmät alukset. Merivoimen kaluston kehittää ja valmistaa kotimainen puolustusmateriaaliteollisuus. SAAB Kockums -konserni on valmistanut sekä sukellusveneet että Visby-korvetit. Valmistuessan korvetit olivat maailman ensimmäisiä häivetaistelualuksia. Gotland-sukellusveneet olivat valmistuessaan 1990-luvun lopussa kehityksen kärjessä niin sanotun Sterling-moottorin ansiosta, joka käyttää nestemäistä happea. AIP-tekniikan (Air-Independent Propulsion) ansiosta moottori ei ole riippuvainen ulkopuolisesta happesta, joten alus pystyy toimimaan operoimaan sukelluksissa useita päiviä.

Hallitus päätti 2019 kahden Blekinge-luokan (A26) sukellusveneen tilaamisesta Kockumsilta, joiden toimitus aloitettaan 2025. Korvaamalla Blekinge-luokalla kaksi Söderman-luokan venettä, ylläpidetään viiden sukellusveneen määrä 2030-luvulle.

Vuoden 2020 Puolustusselonteon mukaan merivoimia kehitetään hankkimalla Visby-luokan aluksiin ilmatorjuntaohjukset, uudet meritorjuntaohjukset sekä kotimaiset viidennen sukupolven Torped 47 -sukellusveneentorjuntatorpedot. Amfibiojoukkoja vahvistetaan perustamalla Göteborgiin amfibiorykmentti, joka puolestaan perustaa sodanajan amfibiopataljoonan. Tukholman eteläpuolella Bergan laivatotukikohdassa toimii nykyisin amfibiorykmentti. Laivaston toinen päätukikohta on Etelä-Ruotsissa, Karlskronassa, jossa on ollut laivastotukikohta jo vuodesta 1680 lähtien.

Signaalitiedustelualus Artemis korvaa 1980-luvulla käyttöön otetun Orion-aluksen.

Visby-luokan häivekorvetti. Kuvalähde: Försvarsmakten


Göteborg-luokan korvetti. Kuvalähde. Försvarsmakten

Södermanland-luokan sukellusvene. Kuvalähde: Försvarsmakten