Tanskan puolustusvoimat

Puolustusvoimien tehtävät

  • Osallistuminen kansainvälisiin operaatioihin kaikkialla maailmassa
  • Tanskan alueen puolustaminen
  • Erilaiset siviilitehtävät kuten vesistö- ja ympäristövalvonta, kalastustarkastukset, pelastuspalvelu ja osallistuminen katastrofiapuun

Lisää aiheesta

Tanskan puolustusvoimien johtamisjärjestelmä

Tanskan puolustusvoimien komentaja ja Puolustusesikunta (Forsvarsstaben) sijaitsevat Holmenissa Kööpenhaminassa. Puolustusesikunnan päällikkö on myös puolustusvoimien komentajan sijainen. Esikunta koostuu johdon sihteeristöstä, kehittämis- ja suunnitteluesikunnasta, operaatioesikunnasta ja talousosastosta.

Puolustusvoimien komentajan alaisuudessa ovat puolustushaaraesikunnat, erikoisjoukkojen esikunta ja Arktinen esikunta. Kaikki puolustushaaraesikunnat sijaitsevat Karupissa, jossa on myös Tanskan puolustusvoimien operatiivinen johtoesikunta.

Maavoimien erikoisjoukot (Jægerkorpset), merivoimien erikoisjoukot (Frømandskorpset) ja Grönlannin koirapartiot (Siriuspatruljen) yhdistettiin 2014 erikoisjoukkojen esikunnan alaisuuteen, joka sijaitsee ilmavoimien tukikohdassa Ålborgissa. Erikoisjoukkojen esikunta perustaa vuonna 2021 Belgian ja Hollannin kanssa Naton alaisuuteen operatiivisen esikunnan (Composite Special Operations Component Command). Sen tehtäväksi tulee Nato-maiden erikoisjoukkojen johtaminen kansainvälisissä operaatioissa.

Arktinen esikunta johtaa merivalvontaa ja operaatioita Grönlannin ja Färsaarten merialueella. Esikunta sijaitsee Nuukissa Grönlannissa.

Tanskan sotilastiedustelu (Forsvarets Efterretningstjeneste, FE) toimii puolustusministerin ja puolustusministeriön alaisuudessa. Aiemmin Puolustusesikuntaan kuulunut tiedusteluosasto siirrettiin puolustusministeriöön organisaatiomuutoksessa vuonna 1967. Samassa yhteydessä sotilastiedustelu sai myös ulkomaansiviilitiedusteluun liittyviä tehtäviä. Nykyisin sotilastiedustelu vastaa myös kyberturvallisuudesta ja puolustusvoimien turvallisuuspalvelusta. Signaalitiedustelu on Viestirykmentin vastuulla ja puolustusvoimien komentajan alaisuudessa. Ulkomailla toimivat Tanskan puolustusasiamiehet kuuluvat hallinnollisesti ulkoministeriöön.

Lähteitä ja linkkejä