ASEVOIMAT

Asevoimien keskeisimmät tehtävät ovat:

  • kansallisen puolustuksen tehtävät
  • liittolaisvelvoitteet osana liittokuntaa
  • osallistuminen NATO-, EU- ja YK-johtoisiin kriisinhallintaoperaatioihin (humanitääriset operaatiot ml)
  • sisäisen turvallisuuden tehtävät ml. muiden viranomaisten tukeminen (mm maaraja-, ilma- ja merivalvonta, ilmapuolustus, väestönsuojelu, tiedustelu, raivaustehtävät, pelastus- ja etsintätehtävät

Lisää aiheesta

puola5b

Asevoimissa on käynnissä merkittävä kymmenen vuoden modernisointi- ja kehittämisohjelma, johon käytetään noin 25 miljardia euroa. Suurin osa rahoituksesta käytetään uusiin projekteihin, mutta myös jo käynnissä olevien hankkeiden viimeistelyyn. Ohjelman toimeenpanossa on ongelmia ja viivästyksiä.

Ukrainan kriisinAsevoimien kokoonpano ja vahvuus seurauksena asevoimien budjetti nostetaan 2 %:iin BKT:sta 2016 alusta.

Puolan asevoimat ammatillistettiin vuonna 2010.

Puola aikoo käynnissä olevan asevoimien reformin myötä olla 100 000 sotilaan ammattiarmeijallaan ja 20 000 hengen reservillään yksi Euroopan johtavista EU- ja Nato-maista kymmenen vuoden kuluessa.

Lähteet: The Military Balance 2015