Asevoimien rakenne

Lisää aiheesta

Yleisesikunta toimii osana puolustusministeriötä ja sen päätehtävinä ovat suunnittelu- ja valvontatehtävät sekä neuvonantajaelimenä toimiminen puolustusministerille ja presidentille. Itsenäiset puolustushaaraesikunnat lakkautettiin 2014 ja ne liitettiin osaksi pääesikuntaa. Puolustushaarojen komentajista tehtiin tarkastajia. Pääesikunta vastaa asevoimien yleisten toimintojen johtamisesta (joukkojentuotannosta). Operaatioesikunta vastaa meri- ja ilmavalvonnasta, etsintä- ja pelastustehtävistä ja ulkomaan operaatioiden johtamisesta. Operaatioesikunta vastaa myös asevoimien johdosta kriisin ja sodan aikana.

Lähteitä ja linkkejä

The Military Balance 2015