Puolan kansantalous

  • Puolan talous on kasvanut merkittävästi maan Euroopan unioniin liittymisen jälkeen 2004.
  • Puolan talous on EU:n kuudenneksi suurin ja samalla Keski-Euroopan nopeimmin kasvava.
  • BKT : 411 mrd EUR (2014)
  • BKT/capita: 10 700 EUR (2014)
  • Tavoitteena on olla G-20 valtio vuonna 2022.

Lisää aiheesta

Puolan talouden tärkeimmät toimialat vuonna 2014 olivat

– tukku- ja vähittäiskauppa,
– kuljetus,
– majoitus- ja ravitsemistoiminta (27,1 %),
– teollisuus (25,1 %) sekä
– julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (14,3 %).

Merkittävimpiä vientituotteita ovat koneet ja kulkuvälineet, jotka muodostavat 37,8 prosenttia vientituloista

Puolan tärkeimmät vientimaat ovat Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta ja Tšekki ja tuontimaat Saksa ja Kiina.

Unctad World Investment Report 2011 mukaan Puola on maailman kuudenneksi houkuttelevin investointikohde. Palvelukeskuksiin ja tuotteiden kehittämiseen (R&D) panostetaan. EU-rahat lisäävät merkittävästi investointimahdollisuuksia. Puola on saanut EU:n rakenne- ja koheesiorahastoista 67 miljardia euroa vuosina 2007–2013. Kun tähän lisätään kansallinen rahoitus ja yksityisten yritysten osuus, kohoaa kokonaissumma yli 85 miljardiin euroon. Valtion ja kuntien budjetteja koskevat menosäännökset saattavat kuitenkin johtaa julkisten investointien rajoituksiin ja sitä kautta vähentää investointeihin suunnattujen EU-tukien käyttöä. Yksityisen sektorin investointien uskotaan jatkuvan. Niin ikään yksityistäminen jatkuu Puolassa.

38 miljoonan asukkaan kotimarkkinat ovat Puolan keskeinen kasvutekijä. Raskas byrokratia ja puolalainen yrityskulttuuri ovat haasteita yrityksille. Puola on suomalaisille edelleen melko tuntematon markkina-alue.