Puolan sijainti

 • Itäisen Keski-Euroopan suurin maa.
 • Kattaa Itämeren ja Karpaattien välisen helppokulkuisen alueen.
 • Seitsemän rajanaapuria:
  • Venäjä,
  • Liettua,
  • Valko-Venäjä,
  • Ukraina,
  • Slovakia,
  • Tshekin tasavalta ja
  • Saksa.

Lisää aiheesta

Puola on hieman Suomea pienempi pinta-alaltaan (322 500 km²). Maasta on viljeltyä 60 prosenttia ja metsien peitossa 28 prosenttia. Puola on pääosin tasankoa: kolme neljäsosaa maan pinta-alasta sijaitsee alle 200 metriä meren pinnan yläpuolella. Koillis-Puola on maan järvialuetta, ja etelässä on vuoristoja: Tatra, Karpaatit ja Sudeetit. Puolan puoleisen Tatra-vuoriston korkein huippu Rysy on 2499 metriä korkealla. Puolan pisin joki Veiksel on 1080 kilometriä pitkä. Toiseksi pisin joki Oder kulkee Saksan rajaa pitkin ja on 850 kilometriä pitkä.

Toisen maailmansodan jälkeen Puolan itä- ja länsirajoja siirrettiin entistä lännemmäksi. Entiset itäosat jäivät Neuvostoliitolle, ja vastineeksi Puola sai Saksalta Taka-Pommerin, Sleesian ja puolet Itä-Preussista Oder-Neisse-linjaa myöten. Sodan johdosta Puola menetti viidenneksen sotaa edeltäneestä pinta-alastaan, lähes kolmanneksen väkiluvustaan ja yli kolmanneksen taloudellisista voimavaroistaan.

Rautatieverkosto on Puolassa kattava ja toimiva. Yhteydet suuriin kaupunkeihin ovat pohjois-eteläsuunnassa hyvät (esimerkiksi Krakovaan), mutta myös lounaaseen, kuten Wrocławin kaupunkiin.

Pääosa tieverkosta ei ole länsieurooppalaisella tasolla, ja Puolan liikenne onkin yksi Euroopan vaarallisimmista. Tieverkosto on tiheä, mutta tiet ovat liikennemääriin nähden huonokuntoiset ja kapeat, ja moottoriteitä on harvassa. Liikennekulttuuri on suomalaisesta poikkeava ja liikennekuri löyhä. EU-rahoituksella on rakennettu uutta moottoritieverkostoa.