ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA

 • Ulkopolitiikan tavoitteet ovat

  • Vahva Puola osana vahvaa poliittista Euroopan unionia
  • Puola luotettava liittolainen vakaissa trans-atlanttisissa suhteissa
  • Aktiivinen osallistuja alueellisessa yhteistyössä
  • Kehitysyhteistyön, demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen
  • Puolan maineen kasvattaminen ulkomailla
  • Paremman yhteistyön luominen ulkomailla asuvien puolalaisten kanssa
  • Ulkosuhdehallinnon tehostaminen.

  Vuodesta 1989 alkaen Puolan ulkopolitiikan perustana on ollut yhteistyö Euro-Atlanttisen yhteisön kanssa

Lisää aiheesta

Vuonna 2004 Euroopan unioniin liittynyt Puola on sitoutunut liittymään tulevaisuudessa myös euroryhmään. Puola on eurooppalaisen integraation puoltaja ja se on hyötynyt suuresti sekä eri EU-tuista että vapaasta liikkumisesta.

Yhdysvallat on Puolalle edelleen tärkeä kumppani, ja Puola näkee transatlanttisen politiikan tärkeänä Euroopan vakaudelle.

Lähteitä ja linkkejä

Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland http://www.msz.gov.pl/en/
Lähde: Polish Foreign Policy Priorities 2012 – 2016: http://www.msz.gov.pl/resource/d31571cf-d24f-4479-af09-c9a46cc85cf6:JCR