Puolan turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

  • Puolan puolustuspolitiikan keskeisiä pilareita ovat ovat;

    • alueellisen koskemattomuuden turvaaminen (kansallinen puolustus) ja sen kehittäminen
    • jäsenyys Pohjois-Atlantin liitossa ja Euroopan Unionissa EU:ssa

Lisää aiheesta

Maanpuolustuksen johtamisjärjestelmä kattaa kaikki valtion johto- ja hallintoelimet, mutta täsmällinen vastuu- ja tehtäväjako ei ole yksiselitteinen. Presidentti on asevoimien ylipäällikkö. Presidentti nimittää pääministeriä kuultuaan yleisesikunnan päällikön, joka toimii rauhan aikana puolustusministerin alaisuudessa asevoimien komentajana. Ulkoisen vaaran uhatessa presidentti voi määrätä sotatilan voimaan. Hän voi myös julistaa osittaisen tai täyden liikekannallepanon. Sodan aikana presidentti voi nimittää pääministerin vaatimuksesta sotatoimista vastaavan ylipäällikön.

Sekä parlamentissa että hallituksessa on puolustusvaliokunta. Näiden lisäksi on kansallisen turvallisuusneuvosto ja presidentinkanslian turvallisuusvirasto. Kansallinen turvallisuusneuvoston (Rada Bezpieczenstwa Narodowego, RBN) tehtävänä on antaa presidentille turvallisuuteen liittyviä lausuntoja, lakialoitteita koskevia lausuntoja ja neuvoja puolalaisten joukkojen käytöstä ulkomaanoperaatioissa. Turvallisuus tulkitaan laajassa merkityksessä, jolloin se sisältää talouden, lainsäädännön, ympäristön, yhteiskunnallisen vakauden ja puolustuksen. Turvallisuusneuvoston kokoonpano riippuu presidentin päätöksestä. Yleensä siihen kuuluu parlamentin ylä- ja alahuoneen puhemiehet, pääministeri, turvallisuuden alalla toimivat ministerit ja mahdollisia asiantuntijoita, joilla on kokemusta valtion turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.

Vaikka Nato ja sen artikla 5 säilyvät Puolan puolustuspolitiikan peruspilarina niin samaan aikaisesti Puola tukee EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan YTPP:n kehittämistä ja etsii eri alueellisia liittoutumia määrittämiänsä uhkakuvia vastaa. Näitä liittoutumia ovat mm. Weimar-yhteistyö, Visegrad-yhteistyö ja myös yhteistyö Baltian maiden ja Pohjoismaiden kesken.

Puolan puolustuspolitiikan prioriteettiin, ilma- ja ohjuspuolustuksen kehittämiseen vuosille 2013–2022 on varattu yli seitsemän miljardia euroa. Ilma- ja ohjuspuolustushanke yli 30 prosentin osuudellaan on yksittäisenä kokonaisuutena suurin 14:stä käynnissä olevasta materiaalihankkeesta. Maavoimien liikkuvuuteen suunnitellaan käytettävän niin ikään lähes 30 prosenttia kokonaisuudesta. Kaikkiaan Puola suunnittelee käyttävänsä seuraavan yhdeksän vuoden aikana 30–35 miljardia euroa asevoimien modernisointiin. Suurin osa puolustusbudjetista menee henkilöstökustannuksiin (lähes 40 %, palkat ja eläkkeet).

Puolan turvallisuuspoliittinen selonteko (valkoinen kirja) julkaistiin 2013 ja se on laatuaan ensimmäinen laajan turvallisuuden näkökulmasta tehty selonteko Puolassa.

Selonteossa huomioidaan syksyllä 2012 julkaistun Puolan kansallisen strategisen turvallisuuskatsauksen suositukset missä käsitellään;

– Natoa ja EU Puolan tärkeimpinä turvallisuuspilareina,
– Puolan strategisia kumppaneita,
– Euroopan turvallisuusstrategiaa,
– Puolan asevoimien modernisointia,
– kyberturvallisuutta sekä
– energiaturvallisuutta.

Vuonna 2014 julkaistun kansallisen turvallisuusstrategian mukaan Puolaan ei virallisesti kohdistu konventionaalista sotilaallista uhkaa, joten strategia keskittyy vakauden ja turvallisuuden edistämiseen laajemmin.
Suurimmaksi uhaksi nähdään integraation purkautuminen Euroopassa ja USA:n ja Euroopan välillä samoin kuin uudet uhat kuten terrorismi ja kyberuhat. Myös Venäjä on edelleen maan keskeinen turvallisuuspoliittinen uhka, joka voi muodostaa alueellisen ja paikallisen uhan Puolan lähialueelle.
Puolustuspolitiikan prioriteetti on myös tämän vuoksi Puolalle kansallisen ilma- ja ohjuspuolustusjärjestelmän rakentaminen sekä keskittyminen laajemmin kotimaan puolustuksen kehittämiseen.

Lähteitä ja linkkejä

Kansallinen turvallisuusstarategia 2014: http://en.bbn.gov.pl/download/3/1314/NSSRP.pdf
VISION OF THE POLISH ARMED FORCES 2030 http://en.mon.gov.pl/z/pliki/dokumenty/rozne/2014/02/vision_of_paf_2030.pdf
STRATEGY OF DEVELOPMENT OF THE NATIONAL SECURITY SYSTEM OF THE REPUBLIC OF POLAND 2022 http://en.mon.gov.pl/z/pliki/dokumenty/rozne/2014/01/ENGLISH_SRSBN_RP_do_pobrania.pdf
DEFENSE STRATEGY OF THE REPUBLIC OF POLAND http://en.mon.gov.pl/z/pliki/dokumenty/rozne/2014/02/strategia_obronnosci_eng.pdf