Kriisiajan joukot

                                                                         Pääesikunta
                                                          Operatiiviset joukot (28 000)
Puolustushaarayhteiset
joukot ja Päämaja
Maavoimat Merivoimat Ilmavoimat
Erikoistoimintapataljoona

Esikunta- ja viestiyksiköt

Lääkintäyksiköt

Huoltoyksiköt

2 prikaatin esikuntaa

2 pioneeripataljoonaa

2 kenttätykistöpatteristoa

2 ilmatorjuntapatteristoa

2 huoltopataljoonaa

1 tiedustelupataljoona

7 mekanisoitua pataljoonaa

5 sukellusvenettä

7 korvettia

4 miinantorjunta-alusta

1 rannikkojääkäri-pataljoona

Rannikonvalvonta-yksiköitä

4 hävittäjälaivuetta
n. 100 kpl JAS Gripen C/D

1 kuljetuslento-laivue
8 kpl C-130

1 helikopteri-pataljoona
yht n. 50 kpl: Black Hawk,
A-190 ja NH-90Tuki- ja valvontayksiköitä

Paikallisjoukot (22 000) 
4 alueellista johtoporrasta (Pohjoinen, Itä, Länsi, Etelä)
40 kodinturvapataljoonaa