Bundeswehrin tehtävät

Bundeswehrin päätehtävänä on Saksan kansalaisten ja liittolaisten puolustaminen, minkä lisäksi tehtäviin kuuluu.

  • Osallistuminen kansainväliseen konfliktien ja kriisien hallintaan mukaan luettuna terrorismintorjunta.
  • Liittolaisten tukeminen.
  • Kumppaneiden tukeminen.
  • Avunanto luonnonkatastrofien ja onnettomuuksien pelastustoiminnassa.

Lisää aiheesta

Saksan puolustusvoimien (Bundeswehr) tehtävät on määritetty puolustuspolitiikan suuntaviivoissa (Verteidigungspolitische Richtlinien) 18.5.2011.

Bundeswehrin päätehtävinä ovat

• Saksan ja sen kansalaisten suojaaminen
• Saksan ulkopoliittisen toimintavapauden turvaaminen
• liittolaisten puolustaminen
• avustaminen kansainvälisen vakauden ja kumppanuuksien ylläpidossa monikansallisessa toiminnassa ja Euroopan integraatiossa.

Tehtävien tarkennuksina mainitaan

• Maanpuolustus liittopuolustuksena Naton puitteissa
• kansainvälinen kriisinhallinta, mukaan luettuna terrorismin torjunta
• osallistuminen EU:n yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan
• osallistuminen kotiseudun suojaamiseen, avunantoon katastrofitilanteissa ja kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen
• pelastustehtävät, evakuointi ja panttivankien vapauttaminen ulkomailla
• kansainvälinen sotilasyhteistyö ja kumppanuustoiminta

Lähteitä ja linkkejä

Saksan Liittovaltion puolustusministeriö:  http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg