Turvallisuuspolitiikka

 • Keskeiset periaatteet

  • Päämääränä kansalaisten suojaaminen kaikissa tilanteissa.
  • Perustana laaja turvallisuuskäsitys.
  • Eetusija rauhanomaisilla keinoilla.
  • Vapaus ja ihmisoikeudet suojataan tarvittaessa myös voimakeinoja käyttäen.
  • Kriisien ja konfliktien ehkäisy yhdessä liittolaisten ja kumppanien kanssa.
  • Saksa on NATOn jäsen sekä tukee aktiivisesti EU:n, YK:n ja ETYJ:n toimintaa.

Lisää aiheesta

Saksan hallituksen näkemyksen mukaan maan turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut lähinnä kahdesta syystä: Ensinnäkin arabimaailman poliittinen ja yhteiskunnallinen muutos ja osaksi siitä seurannut kasvanut terrorismin uhka sekä toiseksi Ukrainan kriisi pakottavat myös Saksassa uudelleenarviointeihin.

Sen lisäksi on puolustusvoimien (Bundeswehr) reformi yhä kesken. Sen yhteydessä yleinen asevelvollisuus poistui.

Nuo tekijät arvioidaan uudessa puolustusselonteossa (Wessbuch) vuonna 2016.