Puolustuspolitiikan perusteita

Nato-jäsenyys

  • puolustusta on kehitetty ja kehitetään ennen kaikkea osana NATO:a
    (mm. sukellusveneistä luopuminen)

Vahva panostus kansainväliseen toimintaan ja kansainvälisiin operaatioihin

  • puolustusvoimien organisoinnin, kokoonpanojen ja valmiuden lähtökohta
  • tanskalaiset ottaneet osaa lukuisiin taisteluoperaatioihin ja kärsineet myös pohjoismaista suurimmat tappiot

Kansallisesti tärkeää kokonaisturvallisuuden näkemys.

Lisää aiheesta

Kokonaismaanpuolustus (totalforsvaret)

Kokonaismaanpuolustus (totalforsvaret) on käsitteenä Tanskassa edelleen käytössä. Sillä tarkoitetaan yhteiskunnan yhdistettyä valmiutta vastata erilaisiin katastrofeihin ja onnettomuuksiin. Valmius koostuu puolustusvoimien, kodinturvajoukkojen, poliisin, pelastuslaitoksen sekä siviilijärjestöjen henkilöstöstä ja materiaalista.

Kokonaismaanpuolustuksen yhteydessä Tanskan puolustusvoimilla nähdään olevan nimenomaan kansallisia kotimaan tehtäviä. Erityisesti merellinen turvallisuus on korostetusti esillä. Merivoimien alukset ja ilmavoimien koneet osallistuvat merellä tapahtuvaan päästöjen valvontaan ja tarvittaessa niiden torjuntaan. Merivoimien jäänmurtajilla avustetaan ennen muuta siviilialusten liikennettä. Puolustusvoimien helikopterit ovat tärkeässä roolissa tuettaessa poliisia mm. kadonneiden etsinnöissä sekä erilaisissa ilmakuljetustehtävissä, joista mm. merelliset evakuoinnit nähdään erityisen tärkeinä pelastustehtävinä.


Puolustushallinnon organisointi

tanska5Puolustusministerin (+ ministeriön) johdossa ovat kuvassa näkyvät puolustushallinnon yksiköt. Yleisesikuntaa johtaa puolustusvoimien komentaja. Tarkempi puolustusvoimien kokoonpano on myöhempänä.

Lähteitä ja linkkejä

Lähde: www.fmn.dk