Tanskan puolustuksen kehittäminen

Vuonna 2012 hyväksyttiin poliittinen puolustussopimus (forsvarsforlig), joka linjaa Tanskan puolustuksen kehittämisen vuosina 2013 – 2017

  • turvallisuus- ja puolustuspoliittisen kehityksen vaikutukset puolustusvoimiin
  • taloudelliset resurssit (puolustusbudjetin taso)
  • puolustusvoimien organisaation kehittäminen

Lisää aiheesta

Tanskan puolustuksen kehittämistä ohjataan ns. puolustussopimuksella (forsvarsforlig), joka on poliittisesti puolueiden välillä hyväksytty sopimus puolustuksen kehittämisestä. Sopimusesitys käsitellään ja hyväksytään parlamentin käsittelyssä. Viimeisin sopimus on tehty vuonna 2012 ja se kattaa vuodet 2013 – 2017.

Puolustussopimus 2012

Puolustusvoimien toimintaa edelleen tehostetaan. Vuonna 2017 puolustusvoimien on säästettävä – 362 milj. € vuoden 2013 tasosta.

Arktisen alueen merkitys on kasvanut. Tämän johdosta perustetaan erillinen puolustusvoimien johtoporras Grönlannin Nuukiin.

Kyberpuolustusta kehitetään. Siihen lisätään rahoitusta v 2016 20 milj. EUR.

Varusmiespalveluksen suorittavien määrä laskee 5 000 > 4 200.

Puolustussopimuksen linjaamista muutoksista merkittävin on pääesikunnan hajottaminen. Suunnittelu- ja kokonaishallinto sijoitettaan puolustusministeriöön ja tietyt yksiköt suoraan ministeriön johdon alaisuuteen. Yleisesikunta vastaa operatiivisesta johtamisesta.

Lähteitä ja linkkejä