Venäjän turvallisuusuhat

Ulkoiset uhat jaetaan Venäjällä poliittisiin, tieteellis-teknisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin ja informaatioon liittyviin uhkiin.

 1. Venäjän roolin heikkeneminen maailmantaloudessa valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen toimesta (esimerkiksi YK ja ETYj)
 2. Taloudellisten suhteiden heikkeneminen IVY-maiden kanssa
 3. Kansainvälisten poliittisten ja sotilaallisten yhteisöjen voimistuminen ja laajeneminen (esimerkiksi Nato)
 4. Vieraiden valtioiden vaikutuksen lisääntyminen Venäjän rajojen läheisyydessä
 5. Aseellisten konfliktit ja niiden järjestäminen lähellä Venäjän ja IVY-maiden rajoja
 6. Alueelliset vaatimukset Venäjälle (esimerkiksi Japani)
 7. Joukkotuhoaseiden leviäminen
 8. Kansainvälinen terrorismi
 9. Venäjän aseman heikkeneminen informaatio- ja tietokoneyhteyksien suhteen. Venäjä asema kansainvälisessä tietovirrassa on heikentynyt ja toisaalta Venäjään vaikutetaan vieraan informaation avulla
 10. Kansainvälisten organisaatioiden toiminnan aktivoituminen Venäjällä.

Lisää aiheesta

Ulkoiset uhat jaetaan Venäjällä poliittisiin, tieteellis-teknisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin ja informaatioon liittyviin uhkiin.

 1. Venäjän roolin heikkeneminen maailmantaloudessa valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen toimesta (esimerkiksi YK ja ETYj)
 2. Taloudellisten suhteiden heikkeneminen IVY-maiden kanssa
 3. Kansainvälisten poliittisten ja sotilaallisten yhteisöjen voimistuminen ja laajeneminen (esimerkiksi Nato)
 4. Vieraiden valtioiden vaikutuksen lisääntyminen Venäjän rajojen läheisyydessä
 5. Aseellisten konfliktit ja niiden järjestäminen lähellä Venäjän ja IVY-maiden rajoja
 6. Alueelliset vaatimukset Venäjälle (esimerkiksi Japani)
 7. Joukkotuhoaseiden leviäminen
 8. Kansainvälinen terrorismi
 9. Venäjän aseman heikkeneminen informaatio- ja tietokoneyhteyksien suhteen. Venäjä asema kansainvälisessä tietovirrassa on heikentynyt ja toisaalta Venäjään vaikutetaan vieraan informaation avulla
 10. Kansainvälisten organisaatioiden toiminnan aktivoituminen Venäjällä.

Tuloerot ovat kasvaneet. Vuonna 2016  hallitsi 10 % väestöstä lähes puolta kansantulosta. Yhdysvalloissa ja Kanadassa 10% hallitsi 47 % ja Euroopassa 37 % kansantulosta. Köyhyysrajan alapuolella elää vajaat 20 miljoona ihmistä eli 13,5 % Venäjän väestöstä. Tilanne on hiukan parantunut, sillä vuonna 2006 eli 15,2 % väestöstä köyhyysrajan alapuolella.

Väestökehitys ilmenee alla olevassa grafiikassa. Sinisellä värillä on syntyneiden ja punaisella värillä kuolleiden määrä prosentteina eri vuosina.

Lähde: Venäjän Työ- ja sosiaaliministeriö

Lähteitä ja linkkejä

Foreign Policy 19.9.2016

Työ- ja sosiaaliministeriö: https://rosmintrud.ru/

Talouden tietosanakirja: www.grandars.ru

Kansallisen turvallisuuden konsepti: https://flot.com/nowadays/concept/conceptdoc1/

Kansallisen turvallisuuden sisäiset uhat: http:/economylit.online/…/vneshnie-ugrozyi-natsionalnoy-23090.html