Venäjän asevoimat

Lisää aiheesta

Venäjän asevoimilla on neljä avaintehtävää:

  1. Torjua Venäjän turvallisuuteen tai intresseihin kohdistuvat sotilaalliset ja poliittiset uhat.
  2. Tukea Venäjän taloudellisia ja poliittisia intressejä.
  3. Avustaa muita viranomaisia ei-sotilaallisissa tehtävissä
  4. Sotilaallisen voiman käyttö.

Asevoimille annetaan lisäksi vuotuiset tehtävät, esimerkiksi vuodelle 2018:

  1. Oikeudellisen pohjan kehittäminen.
  2. Viranomaisten välisen tietojen vaihdon tekninen kehittäminen.
  3. Asevoimien tietoverkkojen kehittäminen ja informaatioturvallisuuden lisääminen.
  4. Johto-organisaatioiden ja ministeriöiden johtavien virkamiesten kouluttaminen ja yhteistoimintakyvyn parantaminen.
  5. Neljännen keskusvirastojen tieteellisen konferenssin toteutus.

Asevoimien käytössä on konfliktiluokitus: aseellinen konflikti → paikallinen sota → alueellinen sota → laajamittainen sota.

Asevoimien vahvuus on noin 900 000 sotilasta.

Maavoimat 280 000
Merivoimat 150 000
Ilma-avaruusvoimat 165 000
Strategiset ohjusjoukot 50 000
Ilmakuljetusjoukot 45 000
Rautatiejoukot 29 000
Johto ja logistinen tuki 180 000

Puolisotilaallisten joukkojen vahvuus on 554 000 sotilasta. Reserviin kuuluu kaksi miljoonaa sotilasta. Reserviläinen vapautuu velvoitteista 50-vuotiaana.

Varusmiehen palvelusaika on 12 kuukautta, ja saapumiserän vahvuus on 150 000 sotilasta. Kutsunnat järjestetään keväällä ja syksyllä. Varusmiehiä on eniten maavoimissa – 42 % vahvuudesta (2017).

Lähteitä ja linkkejä

The Military Balance 2018

Venäjän puolustusministeriö: http://www.mil.ru

Kremlin sivusto: http://en.kremlin.ru/

Venäjän federaation sivusto: http://www.gov.ru/index_en.html