Venäjän asevoimat

Puolustusmenot

 • 52 miljardia euroa (2020)
 • Vertailun vuoksi:
  • Yhdysvallat 620 mrd EUR (2020)
  • Kiina (153 mrd EUR), Saudi-Arabia (66 mrd EUR)
  • Suomi 3,1 mrd EUR (2020)

Asevoimien tehtävät

Asevoimien tehtäviä on viime vuosina muutettu kansallisen turvallisuuden prioriteettien muutosten seurauksena.

Asevoimien perustehtävät:

 • Sotilaallisen tai sotilaspoliittisen turvallisuusuhan ja Venäjän intresseihin kohdistuvan uhan torjunta
 • Venäjän taloudellisten ja poliittisten intressien suojaaminen
 • Voiman käyttö rauhan aikana
 • Sotilaallisen voiman käyttäminen konfliktin ja sodan aikana

Asevoimat (2020), yht. 900 000 sotilasta

 • Maavoimat 280 000
 • Merivoimat 150 000
 • Ilma-avaruusjoukot 165 000
 • Strategiset ohjusjoukot 50 000
 • Maahanlaskujoukot 45 000
 • Erikoisjoukot 1 000
 • Rautatiejoukot 29 000
 • Johto ja huolto 80 000
 • Puolisotilaalliset joukot 554 000
 • Reservi 2 000 000
 • Reservistä vapautuu 50-vuotiaana
 • Varusmiespalveluksen pituus vuosi

Lisää aiheesta

Asevoimille annetaan perustehtävien lisäksi vuotuisia tehtäviä. Vuonna 2020 näitä olivat ammatillisen tason kohottaminen, joukkojen yllätystarkastusten jatkuminen, ampumakenttien kehittäminen, asevoimien kilpailut ja udarnyi-arvonimen (udar = isku; iskuprikaati jne.) saaminen ansioituneelle joukko-osastolle.

Asevoimien kokoonpano ja johtosuhteet

Aseellisen voiman käyttö

Mahdollista rauhan aikana seuraavissa tilanteissa

 • Yllättävän hyökkäyksen torjunta
 • Liittolaisvelvoitteiden toimeenpano kansainvälisten tai valtioidenvälisten sopimusten perusteella
 • Taistelu kansainvälistä terrorismia, ääriliikkeitä ja separatismia vastaan
 • Rauhanturvaoperaatiot osana kansainvälistä organisaatiota
 • Järjestyksen turvaaminen poikkeusolosuhteissa Venäjän alueilla
 • Valtakunnan rajojen turvaaminen ilmatilassa ja veden alla
 • Järjestyksen turvaaminen kansainvälisissä sanktioissa YK:n turvallisuusneuvoston päätösten mukaisesti
 • Ekologisten katastrofien tai muiden poikkeustilanteiden ehkäisy ja seurauksien jälkihoito

Rauhan aikana tai poikkeustilan vallitessa

 • Aseellisessa konfliktissa
 • Paikallisessa sodassa, alueellisessa sodassa ja täysimittaisessa sodassa

Rauhan aikana asevoimien tulee kyetä selviytymään ilman laajaa mobilisaatiota kahdesta samanaikaisesta aseellisesta konfliktista

Sodan aikana asevoimien tulee selviytyä muiden tehtävien lisäksi kahdesta samanaikaisesta paikallisesta sodasta

Rautatiejoukot

Rautatiet ovat Venäjälle tärkeitä maan valtavan koon ja pitkien välimatkojen takia. Rautatiejoukkojen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää rautateitä. Joukkojen vahvuus on 29 000 sotilasta, ja joukot muodostuvat armeijakuntien esikunnista, erillisistä prikaateista, joukko-osastoista ja laitoksista. Rautatiejoukot kuuluvat Venäjän asevoimiin ja ovat puolustusministeriön alaisuudessa.