Venäjän suuret sotaharjoitukset

Vuosittaisia suurimpia sotaharjoituksia kunkin sotilaspiirin alueella kutsutaan strategisiksi johtamisharjoituksiksi. Vuonna 2020 järjestettiin Kavkaz-2020-harjoitus (Kaukasia 2020) Eteläisen sotilaspiirin alueella. Viisipäiväinen harjoitus oli kansainvälinen, koska osallistuvia maita olivat muun muassa Iran, Kiina ja Pakistan. Intia peruutti osallistumisensa koronapandemiaan vedoten. Yhteisharjoitukseen osallistui 80 000 sotilasta, joista noin 1 000 sotilasta oli kutsuttujen maiden edustajia.

Harjoituksessa oli mukana 250 panssarivaunua, 450 panssaroitua ajoneuvoa ja 200 tykistöyksikköä. Harjoituksen päämääränä oli testata Eteläisen sotilaspiirin kykyä turvata alueensa sotilaallinen turvallisuus, paikallisten konfliktien hallinta ja terrorismin vastainen taistelu. Tärkeimmät harjoitusalueet olivat ampumakentät, Mustameri ja Kaspianmeri.

Puolustusministeri Šoigu Kavkaz-2020 -harjoituksessa. Kuvalähde: Venäjän puolustusministeriö

Lisää aiheesta

Vuonna 2019 järjestettiin Tsentr-2019 -harjoitus (Keskusta-2019) Keskisen sotilaspiirin alueella. Harjoituksen johti Venäjän yleisesikunnan päällikkö. Harjoituksella oli useita teemoja. Keskeinen harjoituksen kohde oli eri valtioiden joukkojen yhteistoiminta taistelussa terrorismia vastaan ja Keski-Aasian sotilaallisen turvallisuuden takaaminen. Vastustajana oli kuvitteellinen valtio.

Tsentr-2019-harjoitus oli kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe kesti kolme vuorokautta. Sen aikana keskityttiin joukkojen johtamiseen, torjuttiin vihollisen ilmaiskut, estettiin tiedustelu ja vihollisen puolustusvalmistelut. Toinen vaihe kesti kaksi päivää, ja silloin monikansalliset joukot antoivat viholliselle ”massiivisen ja tuhoavan tuli-iskun”. Strategiseen harjoitukseen osallistui 120 000 sotilasta, yli 20 000 kalustoyksikköä, noin 600 ilma-alusta ja 15 sotalaivaa.

Elokuussa 2020 alkoi vuotuinen merivoimien ”Valtameren kilpi”-harjoitus, johon osallistui neljä laivastoa (Itämeri, Pohjoinen, Mustameri ja Kaspian laivasto-osasto). Harjoitus alkoi Itämerellä heinäkuun lopussa sisältäen sukellusveneentorjuntaa, ilmapuolustusta, torpedo- ja tykistöammuntoja, toimintaa elektronisen häirinnän alaisena sekä merijalkaväen maihinnousun.

Esimerkkinä maihinnoususta voidaan mainita Suursaaren ”vapauttaminen”. Maihinnousu poikkesi perinteisestä suoritustavasta, koska se suoritettiin helikopterimaahanlaskuna.

Oheisessa kaaviossa on esitetty kaikkien merkittävien (taktiset, erityiset ja johtamisharjoitukset) harjoitusten lukumäärä Venäjän asevoimissa vuosina 2015–2020. Harjoitusten lukumäärä on vuonna 2020 lähes vuoden 2015 tasoa.