Venäjän ydinasepelote

Venäjän strateginen ydinasetriadi:

  • Ydinkärkiohjuksilla aseistetut strategiset sukellusveneet
  • Strategiset ohjusjoukot
  • Kaukotoimintailmavoimat

Lisäksi maavoimilla on lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia (Iskander), jotka voidaan varustaa ydinkärjillä. Koko ydinasepelotteeseen kuuluu 80 000 sotilasta.

Ballistinen ydinkärkiohjus Topol-M. Kuvalähde: http://www.military-today.com/missiles/topol_m.htm

Lisää aiheesta

Sukellusveneet

Strategiset ohjusjoukot

Strategiset ohjusjoukot on organisoitu kolmeksi ohjusarmeijaksi ja edelleen 12 divisioonaksi. Yhteen ohjusrykmenttiin kuuluu 10 siilosta maasta maahan laukaistavaa ohjusta tai 9 ohjusta liikkuvalta laukaisualustalta. Rykmenttejä on 39 ja  käytössään on 340 ydinohjusta.

Kaukotoimintailmavoimat

Kaukotoimintailmavoimien kalustona on 76 strategista pommikonetta. Pommituslaivueita on neljä. Yhden laivueen konetyyppi on Tu-160/Tu-160 M1 Blackjack ja kolmen laivueen konetyyppi Tu-95 MS/MS mod Bear. Pommikoneiden kuljettamien ydinkärkiohjusten tyypit ovat AS-15B Kent ja AS-23B Kodiak.

Alla olevassa kaaviossa on esitty ydinkärkien lukumäärä eri maissa.

Kuvalähde: Federation of American Scientists.

Venäjän ydinaseiden käyttö

Kesällä 2020 Venäjän yleisesikunta julkaisi asiakirjan ”Venäjän Federaation politiikka ydinasepelotteen alalta”. Keskeistä asiakirjassa on, että ydinaseita käytetään silloin, kun saadaan riittävän luotettava tieto lähestyvistä ballistisista ohjuksista, jotka on suunnattu Venäjälle ja (tai) liittolaisia vastaan. Torjunnan lähtökohta on, että tällaiset ohjukset ovat aina ydinkärjillä varustettuja. Ohjusten laukaisu kohti Venäjää ilmoitetaan välittömästi sotilaspoliittiselle johdolle, joka on velvollinen määräämään vastatoimista. Vastaisku on asiakirjan mukaan ”murskaava”.