Venäjän valtiojohto ja poliittinen järjestelmä

  • Venäjän poliittinen järjestelmä perustuu perustuslakiin (12.12.1993)
  • Valta jakautuu toimeenpano-, lainsäädäntö- ja tuomiovaltaan
  • Toimeenpanovaltaa käyttää hallitus, johon kuuluvat pääministeri, hänen sijaisensa sekä ministerit
  • Lainsäädäntövalta kuuluu liittokokoukselle eli parlamentille
  • Tuomiovalta kuuluu tuomioistuimille, joiden tuomiovaltaa johtavat perustuslakituomioistuin, korkein oikeus ja korkein välimiestuomioistuin.

Lisää aiheesta

Presidentti on perustuslain mukaan Venäjän federaation valtionpäämies, perustuslain sekä ihmisten oikeuksien ja vapauden takaaja. Presidentillä on suuret valtaoikeudet: hän vastaa maan suvereniteetin, itsenäisyyden ja valtiollisen yhtenäisyyden säilymisestä sekä valtionhallinnon toiminnasta ja yhteistoiminnasta, määrää sisä- ja ulkopolitiikasta, toimii asevoimien ylipäällikkönä, ratkaisee kansalaisten kysymykset, palkitsee valtiollisilla kunniamerkeillä ja käsittelee armahdukset. Presidentti valitaan vaaleissa kuudeksi vuodeksi.

Presidentti Putinin kausi päättyy vuonna 2024. Heinäkuussa 2020 tehdyn perustuslain muutoksen perusteella Putin voi jatkaa presidenttinä vuoteen 2036 asti.

Parlamentin (liittokokouksen) alahuonetta kutsutaan valtionduumaksi, ja siihen valitaan 450 edustajaa viideksi vuodeksi. Parlamentin liittoneuvostoon eli ylähuoneeseen valitaan kaksi edustajaa kultakin itsehallintoalueelta.

Lakiehdotuksen voi panna vireille presidentti, liittoneuvosto, parlamentin jäsen, hallitus, itsehallintoalue, valtiosääntötuomioistuin, korkein oikeus ja korkein välitystuomioistuin. Duuman lait hyväksyy liittoneuvosto ja vahvistaa presidentti, jolla on myös veto-oikeus. Presidentti voi myös antaa asetuksia ja määräyksiä (ukaaseja).

Duuman vaalit pidettiin viimeksi syyskuussa 2016. Äänestysprosentti oli 47,9 %. Vaaleihin osallistui 14 puoluetta. Vaaleja tarkkaili ETYJ, joka totesi vaalivilpin, joskin lievempänä kuin vuonna 2011. Yksikään pienpuolueista (Kommunistien Venäjä, Jabloko, Eläkeläispuolue ja Rodina) ei ylittänyt viiden prosentin äänikynnystä. Seuraavat duuman vaalit järjestetään vuonna 2021. Vuoden 2016 vaaleissa äänet jakautuivat puolueittain seuraavasti:

  • Yhtenäinen Venäjä 54,2 %
  • Kommunistit 13,3 %
  • Liberaalidemokraatit 13,1 %
  • Oikeudenmukainen Venäjä 6,2 %
  • Muut 13,2 %