Viron puolustuspolitiikka

  • Tavoitteena on valtiollisen itsenäisyyden ja suvereenisuuden säilyttäminen, maa-alueen, aluevesien ja ilmatilan sekä oikeusjärjestyksen turvaaminen.
  • Puolustusjärjestelmä ja sen uskottavuus perustuvat yleiseen asevelvollisuuteen, reservin ja kansallisten voimavarojen liikekannallepanoon sekä Nato-liittolaisten poliittiseen, sotilaalliseen, tekniseen tai taloudelliseen apuun.
  • Yhteiskunnan ja siviiliviranomaisten tukeminen, sekä liittolaisavun vastaanottamisen mahdollistaminen ja järjestäminen ovat oleellisia puolustuspolitiikan tehtäviä.
  • Viro on osallistunut aktiivisesti varsinkin Naton ja Yhdysvaltojen johtamiin kansainvälisiin operaatioihin.