Viron puolustusvoimat

  • Puolustusvoimien rauhanajan vahvuus on n. 6 000 sotilasta ja sodanajan vahvuus joukkojen varusteluasteesta riippuen n. 21 000 – 60 000 sotilasta. Varusmiehiä on viime vuosina koulutettu vuosittain n. 3 200.
  • Puolutustukseen käytetään vuosittain 2% BKT:sta vuoden 2018 puolustusbudjetin ollessa 524 miljoonaa euroa. Budjetista noin kolmannes kuluu henkilöstökuluihin ja viidennes materiaalihankintoihin ja muihin investointeihin.
  • Puolustusvoimiin on viime vuosien aikana perustettu tiedustelukeskus sekä erikoisjoukkojen, kyberoperaatioiden ja huollon johtoportaat.
  • Vapaaehtoinen suojeluskuntajärjestö Kaitseliit vastaa paikallispuolustuksesta. Sillä on noin 16 000 jäsentä. Tavoitteena on ns. hybridivaikuttamisen ja -sodankäynnin varalta saada jäsenmäärä kasvamaan 30 000:een.

Lähde: http://www.mil.ee/en/defence-forces

Lähteitä ja linkkejä

Viron puolustusvoimat: http://www.mil.ee/

’Viron puolustusvoimien kehittämissuunnitelma 2026’: http://www.kaitseministeerium.ee/riigikaitse2026/arengukava/eng/