VIRON ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA

Ulkoja turvallisuuspolitiikan tavoitteina ovat

  • Valtiollisen itsenäisyyden, suvereenisuuden ja alueellisen koskemattomuuden, oikeusjärjestyksen ja yleisen turvallisuuden ylläpito
  • Kansainvälisten suhteiden vakaus
  • Viron talouden toimintaedellytysten turvaaminen ja vapaakaupan ylläpitäminen
  • Virolaisten (oikeuksien) puolustaminen ulkomailla ja kansainvälisissä suhteissa
  • Viron vaikutusvallan ja maineen kasvattaminen
  • Demokratian, ihmisoikeuksien, laillisuuden, kaupanvapauden ja kestävän kehityksen edistäminen

Viro painottaa kansainvälistä lakia ja kansainvälisten järjestöjen toimintakykyä sekä alueellista Yhteistyötä kansallisen ja kansainvälisen rauhan, turvallisuuden ja vakauden ylläpitämiseksi.

Lähteitä ja linkkejä

Viron ulkoministeriö: http://www.vm.ee/en