Kokonaismaanpuolustuksen toimintakenttä

Maanpuolustustoimilla varaudutaan erityisesti valtakunnan itsenäisyyttä, alueellista koskemattomuutta ja kansalaisten elinmahdollisuuksia vaarantavien sotilaallisten uhkien torjumiseen.

Kokonaismaanpuolustuksen alaan kuuluu sekä sotilaallisia että siviilialojen toimintoja.

Lisää aiheesta

Valtiollisen itsenäisyyden ja kansalaisten elinmahdollisuuksien turvaamiseksi on Suomessa ollut käytössä kokonaismaanpuolustuksen toimintamalli. Se on osoittautunut  turvallisuusympäristössämme päteväksi.

Valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 16 §:n perustelumuistion ja valtioneuvoston kokonaisturvallisuutta koskevan periaatepäätöksen (5.12.2012) mukaan kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamiseen kuuluvat julkisen sektorin (valtioneuvoston, valtion viranomaisten jakuntien) ja yksityisen sektorin toimenpiteiden sekä kansalaisten vapaaehtoisen toiminnan yhteensovittaminen yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi kaikissa tilanteissa.

Lähteet ja linkkejä