Maanpuolustustiedotus

  • Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa kasvaneeseen tiedontarpeeseen pyritään vastaamaan riittävällä varoitusviestinnällä ja tilanteeseen liityvällä tiedottamisella.
  • Verkkoviestintä, mukaan lukien sosiaalinen media, on nykyisin tärkeässä asemassa myös valtionhallinnon viestinnässä.
  • Radio on edelleen tärkeä tiedotusväline.
  • Kriisin ja sodan ajan tiedotuksella pyritään estämään huhujen ja muun väärän tiedon leviäminen.

Lisää aiheesta

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS) on pysyvä parlamentaarinen komitea, joka toimii hallinnollisesti puolustusministeriössä. Valtioneuvosto asettaa suunnittelukunnan eduskunnan toimikaudeksi.

MTS:n tehtävänä on järjestää seminaareja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja kriisitilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisesta. Lisäksi MTS teettää ja julkaisee tutkimuksia turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustusta koskevasta mielipideilmastosta ja kansalaisten henkisestä kriisinkestokyvystä. MTS tukee osaltaan viranomaisten valmiussuunnittelua henkisen kriisinkestokyvyn kehittämiseksi ja poikkeusolojen kansalaisjärjestöyhteyksien ja mielipidetutkimuksen hoitamiseksi.

Suunnittelukunta toimii pääasiassa työ-, järjestö-, koulutus-, media- ja tutkimusjaostossa.

Suunnittelukunnalla on oma sihteeristö sekä kiinteät yhteydet vastaaviin organisaatioihin muissa Pohjoismaissa.

Lähde: http://www.defmin.fi/ministerio/puolustusministerio/organisaatio/maanpuolustustiedotuksen_suunnittelukunta_mts

Lähteitä ja linkkejä