Suomen puolustuspolitiikka

Puolustuspolitiikka

Puolustuspolitiikan keskeisiä toimijoita ovat eduskunta, tasavallan presidentti ja valtioneuvosto. Puolustusministeriö vastaa puolustuspolitiikan valmisteluista ja toteutuksen johtamisesta sekä toimintojen yhteensovittamisesta muun valtionhallinnon maanpuolustustoimien kanssa.

Puolustuspolitiikkaan sisältyviä osa-alueita, joita käsitellään tässä yhteydessä:

  1. Puolustuspolitiikka ja taloudelliset voimavarat
  2. Puolustuskyvyn strateginen suunnittelu
  3. Aluevalvonta
  4. Kansainvälinen sotilaallinen kriisinhallintayhteistyö
  5. Kansainvälinen puolustusyhteistyö