Aluevalvonta

Aluevalvonnan päämääränä on  

  • ehkäistä, paljastaa ja selvittää aluerikkomukset sekä alueellisen koskemattomuuden loukkaukset Suomen rajoilla
  •  valtakunnan sotilaallista turvallisuutta vaarantavan toiminnan estäminen muualla Suomen alueella

Lähde: Puolustusministeriön verkkosivut

Lisää aiheesta

Valtion täysivaltaisuuteen kuuluu sen alueellinen koskemattomuus. Suomen alueellista koskemattomuutta valvotaan keskeytyksettä. Alueellinen koskemattomuus turvataan tarvittaessa käyttämällä voimakeinoja. Maa-alueella toiminnasta käytetään nimitystä maavalvonta, merialueella se on merivalvontaa ja ilmatilan valvontaa nimitetään ilmavalvonnaksi.

Puolustusministeriö on aluevalvontalakiin kuuluvien asioiden ylin lupa-viranomainen. Puolustusministeriö päättää sotilaallisten voimakeinojen käytöstä alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi sekä ohjaa puolustusvoimien aluevalvontaviranomaisia.

Puolustusministeriö johtaa ja yhteensovittaa eri aluevalvontaviranomaisten toimintaa aluevalvontalain soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. Yhteensovittamisella kootaan ja jaetaan aluevalvontaan liittyvää tietoa ja osaamista.

Lähde: Puolustusministeriön verkkosivut

.

Lähteitä ja linkkejä